ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Events

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

We care for Nature

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

5.000 ΦΙΛΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Adrenaline

ΑΓΩΝΕΣ

Tips & How to's

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Forum inside

300 ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Arrow
Arrow
Slider

Αλλαγές στη δασική νομοθεσία

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από 19-9-2013 το σχέδιο νόμου για τα μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων με τίτλο «δασικά οικοσυστήματα: ορισμοί, μέτρα προστασίας, ανάπτυξης και διαχείρισης».  «Το νομοσχέδιο για τις δασικές επεμβάσεις αποτελεί έναν κρίκο σε μία αλυσίδα πρωτοβουλιών, όπως το κτηματολόγιο και οι δασικοί χάρτες, η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, οι οποίες δίνουν στη χώρα ένα σύγχρονο πλαίσιο για τη δημιουργία εθνικής πολιτικής γης», δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης.

Όπως σημειώνεται από το ΥΠΕΚΑ, με το σχέδιο νόμου γίνεται κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων και ρυθμίσεων, προσαρμόζεται η δασική νομοθεσία στη νομολογία του ΣτΕ, παρέχονται δυνατότητες δραστηριοποίησης σε δάση και δασικές εκτάσεις κυρίως στη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, αυξάνεται η προστασία των δασικών εκτάσεων και αυξάνονται οι ποινές στους παραβάτες της δασικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα, στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων, ορίζονται ρητά οι εκτάσεις που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.  Επίσης, καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισμού της αξίας των δασών με βάση τη θέση, τις παραγωγικές, προστατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες τους και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι σήμερα προβλέπονταν με αποτέλεσμα την υποτίμηση της αξίας και την απώλεια εσόδων για το δημόσιο.  Στις προβλέψεις του σχεδίου νόμου περιλαμβάνεται επίσης η επίλυση θεμάτων σχετικά με τις διαδικασίες χαρακτηρισμών των εκτάσεων από τις δασικές υπηρεσίες και της εξέτασης των αντιρρήσεων από την Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

Επιπλέον, ιδρύεται ειδικός δικτυακός τόπος στο ΥΠΕΚΑ, όπου καταχωρούνται υποχρεωτικά όλες οι εκδιδόμενες από τις δασικές υπηρεσίες πράξεις χαρακτηρισμού καθώς και οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων και των διοικητικών δικαστηρίων.

Ρυθμίζονται θέματα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων μετά από πυρκαγιά που βρίσκονται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης, όπως π.χ. οι λατομικές ζώνες, ενώ σε σχέση με τις γεωργικές χρήσεις, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκχέρσωσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων με σκοπό την αγροτική καλλιέργεια από γεωργικούς συνεταιρισμούς και φυσικά πρόσωπα.  Δεν κηρύσσονται πλέον αναδασωτέες οι εκτάσεις που τελούν υπό καθεστώς νόμιμης αλλαγής χρήσης.

Επίσης, με το σχέδιο νόμου ρυθμίζεται το καθεστώς των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της δασικής αρχής πριν την ισχύ του συντάγματος του 1975 και εξακολουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά.  Οι κάτοχοί τους δύνανται να τις εξαγοράσουν έναντι ανταλλάγματος υπό τον απαράβατο όρο ότι, θα εξακολουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά εσαεί.

Επιπλέον, απαλείφεται ο υφιστάμενος μέχρι σήμερα όρος ότι, οι κάτοχοί τους πρέπει να είναι κατ' επάγγελμα αγρότες, γεγονός που δεν συντρέχει για κατόχους πολλών χιλιάδων στρεμμάτων.  Επιπροσθέτως, ρυθμίζονται θέματα διάνοιξης οδών δια μέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων.

Εναρμονίζονται οι σχετικές ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας με την υφιστάμενη νομοθεσία για τα τουριστικά έργα και επιτρέπεται η εγκατάσταση ειδικών κατασκευών, όπως σχοινιοσιδηρόδρομοι, εναέριοι θάλαμοι κ.τ.λ. για πρόσβαση σε περιοχές, εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του τοπίου και δεν υπάρχει οδική πρόσβαση.

Περιλαμβάνονται, πλέον, στα τουριστικά έργα και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης των ιαματικών πόρων, ενώ παράλληλα, μειώνεται ο συντελεστής δόμησης των τουριστικών εγκαταστάσεων που μπορούν να αναπτυχθούν σε δασικής μορφής εκτάσεις από 0,1 σε 0,05.

Ρυθμίζονται ακόμα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκηνώσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις, ενώ τίθενται και οι προδιαγραφές των κατασκευών της βασικής υποδομής των κατασκηνώσεων.  Το σχέδιο νόμου προβλέπει επίσης ρυθμίσεις για θέματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, θέματα εκτέλεσης έργων υποδομής, αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών σε δάση, δασικές και αναδασωτέες και δημόσιες με χορτολιβαδική βλάστηση γαίες, θέματα εγκατάστασης ορειβατικών καταφυγίων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και δημόσιες με χορτολιβαδική βλάστηση γαίες, καθώς επίσης και θέματα για διάφορα έργα και δραστηριότητες, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, ιερές μονές, σωφρονιστικά καταστήματα, ΧΥΤΑ, υδροτριβεία, κεραίες ραδιοτηλεοπτικών μέσων, πάρκα κεραιών, κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου παρέχεται η δυνατότητα σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς που η οικιστική αποκατάσταση των μελών του δεν είναι δυνατή λόγω της δασικής μορφής των εκτάσεων που κατέχει, να ανταλλάξει την έκτασή του με διαθέσιμες δημόσιες εκτάσεις της «Τράπεζας Γης» που μπορούν να δομηθούν.

Για το Σχέδιο νόμου: εδώ

Για την Ιστοσελίδα διαβούλευσης: εδώ

Πηγή: ΑΠΕ

Προβληματισμοί ...

Η ευτυχία είναι σαν να κατουριέσαι πάνω σου, όλοι μπορούν να την δουν αλλά μόνο εσύ μπορείς να νιώσεις την ζεστασιά.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account