ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Events

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

We care for Nature

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

5.000 ΦΙΛΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Adrenaline

ΑΓΩΝΕΣ

Tips & How to's

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Forum inside

300 ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Arrow
Arrow
Slider

Προτεραιότητες σε θέματα βιοποικιλότητας

Συστήνεται ομάδα διοίκησης έργου (Ο.Δ.Ε.) για την προετοιμασία και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των ενεργειών που απαιτούνται για το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών και την προστασία της φύσης, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης.

Όπως ανακοινώθηκε, έργο της επταμελούς αυτής ομάδας θα είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών και σχεδιασμών του υπουργείου, καθώς και των ενεργειών και των μέτρων που απαιτούνται σε σχέση με το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών και την προστασία της φύσης.

Συντονιστής της Ο.Δ.Ε. θα είναι ο Παναγιώτης Δημόπουλος, βιολόγος, καθηγητής οικολογίας του πανεπιστημίου Πατρών και ως μέλη
τοποθετούνται η Φωτεινή Στεφανή, τοπογράφος μηχανικός - πολεοδόμος - χωροτάκτης, συνεργάτης γ.γ. ΥΠΕΚΑ, ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, δρ. γεωπονικού πανεπιστημίου, η Μόνικα Σκαλτσά, αρχιτέκτων - μηχανικός - πολεοδόμος - χωροτάκτης, προϊσταμένη
τμήματος φυσικού περιβάλλοντος, η Ελένη Τρύφων, δρ. Βιολογίας, στέλεχος τμήματος φυσικού περιβάλλοντος, η Χρυσούλα Κούρτελη, δρ. χημικός μηχανικός, προϊσταμένη ΕΥΣΠΕΔ, και η Ελπίδα Καραδήμου, βιολόγος M.Sc. διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «με τη σύσταση της Ο.Δ.Ε., επαναβεβαιώνεται η βούληση του ΥΠΕΚΑ να θέσει ως προτεραιότητα την προστασία της φύσης και το σχεδιασμό της λειτουργίας ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων περιοχών στην υπηρεσία των πολιτών και στο πλαίσιο των εθνικών προτεραιοτήτων και υποχρεώσεων».

Οκτώ προτεραιότητες σε θέματα βιοποικιλότητας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στο Βίλνιους της Λιθουανίας, οι οποίες είναι:

  1. Ολοκλήρωση της κάλυψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
  2. Ολοκλήρωση του δικτύου “Natura 2000” και διασφάλιση της χρηστής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
  3. Διατήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.
  4. Διατήρηση των ελληνικών γενετικών πόρων - πρόσβαση στους γενετικούς πόρους.
  5. Πρόληψη και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα.
  6. Αποτίμηση των λειτουργιών των οικοσυστημάτων από κοινωνική και οικονομική σκοπιά.
  7. Καθορισμός προτεραιοτήτων για την αποκατάσταση οικοσυστημάτων και την προώθηση της χρήσης πράσινων υποδομών.
  8. Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα βιοιποικιλότητας.

Ο υπουργός ΠΕΚΑ στάθηκε ιδιαίτερα στο μέγεθος της πρόκλησης που αποτελεί η ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών “Natura 2000” εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν το 27% των χερσαίων εδαφών και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας.  Παράλληλα, ο κ. Μανιάτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενσωμάτωσης της στρατηγικής για τις πράσινες υποδομές στο χωροταξικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό.

Δράσεις που προτείνονται, μεταξύ άλλων, για την επόμενη προγραμματική περίοδο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της  επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, περιλαμβάνουν των οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και ιδιαίτερα των επικίνδυνων, τη μείωση των απωλειών νερού άρδευσης και ύδρευσης, την εξοικονόμηση ενέργειας, την πιστοποίηση προϊόντων προστατευόμενων περιοχών προκειμένου να γίνει εμπορική προώθηση και εκμετάλλευσή τους καθώς και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού.

Προβληματισμοί ...

Η ευτυχία είναι σαν να κατουριέσαι πάνω σου, όλοι μπορούν να την δουν αλλά μόνο εσύ μπορείς να νιώσεις την ζεστασιά.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account