ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Events

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

We care for Nature

ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

5.000 ΦΙΛΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Adrenaline

ΑΓΩΝΕΣ

Tips & How to's

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Forum inside

300 ΜΕΛΗ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

Arrow
Arrow
Slider

ForOpenForests = ForClosedAccess

Αυτά που ξέραμε οι offroaders για την Οίτη και τον πηλό του Καλλίδρομου θα τα ... ξεχάσουμε !  H Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, ως συντονιστής εταίρος υλοποιεί το έργο LIFE11 NAT/GR/1014 με τίτλο ForOpenForests, διάρκειας πέντε χρόνων (09/2012 - 11/2017).  Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών που θα συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε δύο ορεινές περιοχές του δικτύου NATURA 2000 της Κεντρικής Ελλάδας – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο.

Εμείς συμπληρώνουμε: με την χρηματοδότηση της Ε.Ε.   -->   ForOpenForests = ForClosedAccess ...

Στόχοι του προγράμματος είναι πέντε τύποι οικοτόπων προτεραιότητας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: δάση κωνοφόρων (9530* και 9560*), ορεινοί λειμώνες (6210* και 6230*) και εποχικά τέλματα (τύπος οικοτόπου 3170*).  Οι ορεινοί λειμώνες και τα εποχικά τέλματα δημιουργούνται στα δασικά ανοίγματα.  Τα είδη-στόχοι είναι δύο είδη προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: η Veronica oetaea* (ένα κρισίμως κινδυνεύον είδος των εποχικών τελμάτων) και η καφέ αρκούδα Ursus arctos* (ένα απειλούμενο είδος του δάσους) καθώς και πέντε είδη πουλιών του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ: ο αιγωλιός (μια κουκουβάγια του δάσους, Aegolius funerus), 3 δρυοκολάπτες (Dryocopus martius, Dendrocopus leucotos και Picus canus) και η πετροπέρδικα (Alectoris graeca).

Οι δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την παραγωγή έντυπου υλικού, την αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Μονής Αγάθωνος, την δημιουργία ενός Κέντρου Ενημέρωσης Επισκεπτών στο Όρος Καλλίδρομο, την οργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών σε μαθητές, την δημιουργία και τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε διάφορες θέσεις στην περιοχή υλοποίησης του έργου, καθώς και την παρουσίαση του έργου σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συνοπτική περιγραφή

Τίτλος:  Διατήρηση των δασών και δασικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας.

Στόχος:  Ο κύριος στόχος του έργου είναι η εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου.

Περιοχή:  Δύο βουνά της περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδας, η Οίτη και το Καλλίδρομο, που περιλαμβάνουν τρεις περιοχές του δικτύου Natura 2000 : «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ» (GR2440004), «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΙΤΗΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΣΩΠΟΥ» (GR2440007) και «ΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ» (GR2440006).

Διάρκεια:  63 μήνες  (01-09-2012 to 30-11-2017)

Εταίροι:  Συντονιστής δικαιούχος: Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ)

Συμπράττοντες δικαιούχοι:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
 • Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας – Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων & Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ)
 • Αρκτούρος – Περιβαλλοντική Εταιρεία για την Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Άγριας Ζωής (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

Συγχρηματοδότης:  Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου.

Προϋπολογισμός:  Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750.840 €

Οικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1.309.840 €

 


 

Ακολουθούν μερικά αποσπάσματα από την ιστοσελίδα του έργου με ιδιαίτερη σημασία για την πρόσβαση στις περιοχές.

 

Απειλή 4: Καταπάτηση από οχήματα

Η καταπάτηση από οχήματα που κινούνται εκτόςδρόμου είναι συχνή, τόσο στα ορεινά λιβάδια (6210* και 6230*) όσο και στα εποχικά λιμνία (3170*) των δύο βουνών και έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, καθώς πολλοί οδηγοί ανβαίνουν στα δύο βουνά ειδικά για να οδηγήσουν στη λάσπη των λιμνίων.  Η καταπάτηση από βαριά οχήματα καταστρέφει τα φυτά και, επιπλέον, προκαλέι συμπίεση του εδάφους που το καθιστά ακατάλληλο για την ανάπτυξη των χαρακτηριστικών ειδών των λιμνίων.  Η καταπάτηση που προκαλείται από κατασκηνωτές είναι λιγότερο συχνή αλλά είναι επίσης μία αιτία υποβάθμισης της βλάστησης.  Το έργο θα αντιμετωπίσει αυτή την απειλή με τις δράσεις Α.11, C.1 και Ε.1.

 

Δράση Α.8 Εκπόνηση προδιαγραφών για την προστασία των οικότοπων προτεραιότητας

Η δράση περιλαμβάνει τη σύνταξη προδιαγραφών για τις ακόλουθες δράσεις διαχείρισης:

 • Περίφραξη των εποχικών λιμνίων (3170*) (δράση C.1).
 • Έλεγχο των οδών πρόσβασης (δασικώνδρομων) στα εποχικά λιμνία (3170*) και τα ορεινά λιβάδια (6210*, 6230*) (δράση C.1).
 • Διαχείριση των μονοπατιών που οδηγούν στους οικότοπους 3170* και 6230* (δράση C.1).
 • Διαχείριση επισκεπτών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κάμπινγκ, χώρων στάθμευσης, και τοποθέτησης πινακίδων ενημέρωσης  (δράσεις C.1, E.1).
 • Υποδομές για την πρυροπροστασία των δασών Pinus nigra (9530*) και Juniperus foetidissima (9560*) (δράση C.6).
 • Προδιαγραφές για τον έλεγχο της διάβρωσης στα εποχικά λιμνία (3170*): (δράση C.4).
 • Προδιαγραφές για την αποκατάσταση της υδρολογικής κατάστασης στα εποχικά λιμνία (3170*) (δράση C.4).

 

Εποχικό λιμνίο (3170*) στην Οίτη.  (Φωτο: Γιώργος Καρέτσος)

Στο όρος Οίτη (GR2440004) ο οικότοπος «εποχικό λιμνίο (3170*)», έχει χαρτογραφηθεί σε 3 περιοχές  με συνολική έκταση 0.03 εκτάρια (Λειβαδιές, Γρέβενο, Λούκα).  Εμφανίζεται επίσης σε ένα ακόμα μικρό λιμνίο βόρεια της κορυφής Τράπεζα.  Ο οικότοπος παρουσιάζεται σε μικρες  κοιλότητες σε γκρίζο φλύσχη.  Εκεί, όταν λιώνει το χιόνι, δημιουργούνται ρηχά λιμνία, τα οποία τελικά ξηραίνονται νωρίς το καλοκαίρι.

Στο όρος Καλλίδρομο (GR2440006) οι πληροφορίες για τον βιότοπο αυτό είναι ανεπαρκείς.  Υπάρχουν 3 εποχικά λιμνία: δυο μεγάλα στη Νεβρόπολη και στη Σουβάλα (με έκταση περίπου 2–4 εκτάρια το καθένα) και ένα μικρότερο (<0.05 εκτάρια) ανατολικά της Νεβρόπολης.

 

Δράση C.1 Προστασία των οικότοπων προτεραιότητας: έλεγχος της πρόσβασης και διαχείριση επισκεπτών

Η δράση περιλαμβάνει την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης προκειμένου να εμποδιστεί η πρόσβαση οχημάτων και να ελεγχθεί η πρόσβαση πεζών στους οικότοπους στόχους του έργου, και για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στους οικότοπους και τα είδη στόχους από τις δραστηριότητες των επισκεπτών.  Οι λεπτομερείς προδιαγραφές για τις ενέργειες αυτές θα προέλθουν από τη δράση Α.8 και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει στο δεύτερο έτος του έργου.

Τα μέτρα διαχείρισης θα εφαρμοστούν με τις ακόλουθες υποδράσεις:

 • Περίφραξη των εποχικών λιμνίων (3170 *).  Θα κατασκευαστεί μόνιμη ανοικτή ξύλινη ή μεταλλική περίφραξη:

α) σε τέσσερα λιμνία στον Εθνικό Δρυμό Οίτης (Λιβαδιές, Γρέβενο, Λούκα, βόρεια της Τράπεζας), με συνολική περίμετρο περίπου 300 μέτρων και

β) σε τρία λιμνία στο Καλλίδρομο (Νεβρόπολη, ανατολικά της Νεβρόπολης, και Σουβάλα), με συνολική περίμετρο περίπου 1.600 μέτρων.

Οι φράχτες θα είναι εξοπλισμένοι με ανυψούμενες μπάρες, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ανάλογα με τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της δράσης C.3.

 • Εγκατάσταση ξύλινων ανυψούμενων μπαρών σε στρατηγικά σημεία, ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση οχημάτων.  Θα τοποθετηθούν πέντε μπάρες στις οδικές προσβάσεις προς την περιοχή του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης, η οποία και περιλαμβάνει όλα τα εποχικά λιμνία (3170 *) και τα περισσότερα από τα ορεινά λιβάδια (6230 *).  Πέντε μπάρες θα τοποθετηθούν στις οδικές προσβάσεις προς την κεντρική περιοχή του Καλλιδρόμου, η οποία περιλαμβάνει όλα τα εποχικά λιμνία (3170 *) και τα περισσότερα από τα ορεινά λιβάδια (6210 *).

Χάρτης με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, μπάρες κ.λπ.

 • Δημιουργία χώρων στάθμευσης.
 • Τοποθέτηση πινακίδων με πληροφορίες για το έργο, τις περιοχές Natura 2000, καθώς και για τους οικότοπους και τα είδη στόχους,  στις θέσεις των μπαρών και στους χώρους στάθμευσης, καθώς και δίπλα στις περιφράξεις των εποχικών λιμνίων (3170 *).
 • Κατασκευή ξύλινων πληροφοριακών περιπτέρων  σε κατάλληλες θέσεις στις εισόδους και εντός των προστατευόμενων περιοχών.  Τα περίπτερα θα αποτελούνται από ένα ξύλινο κιόσκι, ξύλινα καθίσματα, και μια πινακίδα με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές Natura 2000, χάρτες της περιοχής που θα απεικονίζουν τους βιοτόπους και τα μονοπάτια, και εικόνες.  Τέσσερα περίπτερα θα κατασκευαστούν στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και άλλα τέσσερα στο Καλλίδρομο.
 • Επισκευή και αναμόρφωση του δικτύου των περίπου 40 χλμ υπάρχοντων οδοιπορικών μονοπατιών στην Οίτη και το Καλλίδρομο.  Τα μονοπάτια θα καθαριστούν, θα επισκευαστούν και θα οριοθετηθούν και σημαδοτηθούν σωστά. Θα προστεθούν σκαλοπάτια και κιγκλιδώματα όπου κριθεί απαραίτητο.  Πινακίδες με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές Natura 2000 θα τοποθετηθούν στην αρχή και στο τέλος της κάθε διαδρομής.  Η τελική επιλογή των μονοπατιών θα γίνει σύμφωνα με την δράση Α.8.

Ενδεικτικές διαδρομές/μονοπάτια είναι:

Εθνικός Δρυμός Οίτης:  Υπάτη χωριό- ΕΟΣ Καταφύγιο- κορυφή Γρέβενο και κυκλική διαδρομή πίσω στο ΕΟΣ Καταφύγιο – κορυφή Τράπεζα.

Όρος Καλλίδρομο:  Ανάβρα χωριό- εκκλησία Παναγιά-σταυροδρόμι για λίμνη Σουβάλα, Μεντενίτσα χωριό σταυροδρόμι για λίμνη Σουβάλα, Μεντενίτσα χωριό-χαράδρα Κλεισούρα- βοσκότοπος Ισόματα-Τιθρόνιο χωριό.

 • Θα δημιουργηθούν χώροι κατασκήνωσης σε δύο κατάλληλες τοποθεσίες στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και ακόμα δύο στο Καλλίδρομο, εκτός ορίων των περιοχών στόχων και στην περιφέρεια των περιοχών Natura 2000.  Τα κάμπινγκ θα είναι εξοπλισμένα με ασφαλείς εστίες για φωτιά, φορητές τουαλέτες και τρεχούμενο νερό.  Επιπλέον, σε κάθε χώρο θα τοποθετηθεί μια πινακίδα με πληροφορίες για το έργο και τις περιοχές NATURA 2000.
 • Θα δημιουργηθούν δύο χώροι αναψυχής  σε κατάλληλες θέσεις στο Καλλίδρομο, εκτός των οικοτόπων στόχων και εντός της περιοχής ελεγχόμενης πρόσβασης. Οι χώροι αυτοί θα είναι εξοπλισμένοι με ασφαλείς εστίες για φωτιά, και ξύλινα παγκάκια.
 • Τα απορρίματα θα απομακρύνονται από τις περιοχές των εποχικών λιμνίων (3170 *) και τα ορεινά λιβάδια (6210 *, 6230 *) και θα μεταφέρονται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ).  Η απομάκρυνση θα γίνεται με ελαφρύ εξοπλισμό ή με το χέρι, για την αποφυγή τυχόν ζημιών στους οικότοπους στόχους του έργου.  Η απομάκρυνση των σκουπιδιών θα γίνει άπαξ κατά το πρώτο έτος του έργου.  Εθελοντικές ομάδες και τοπικές ΜΚΟ μπορούν να βοηθήσουν στην απομάκρυνση τους.  Στη συνέχεια, η παρακολούθηση, η συλλογή και η αποκομιδή απορριμάτων θα γίνεται από τον Δήμο Λαμιαίων, με ίδιους πόρους, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Σε κάθε χώρο στάθμευσης θα τοποθετηθούν δύο κάδοι απορριμμάτων με καπάκι.  Οι υπάρχοντες κάδοι απορριμμάτων στην περιοχή θα αφαιρεθούν.

 



Ο ελάχιστος πληθυσμός της Καφέ Αρκούδας στη χώρα εκτιμάται σε 190 άτομα, από τα οποία τα 160 βρίσκονται στη δυτική και 30 στην ανατολική περιοχή κατανομής της.  Τα τελευταία χρόνια έχει καταγραφεί παρουσία αρκούδων και σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Οίτη, αλλά το βιολογικό υπόβαθρο αυτής της διασποράς δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητό.

 

Δράση C.9 Δράσεις για την διατήρηση της Καφέ Αρκούδας Ursus arctos*

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να επιβεβαιώσει την παρουσία και να εξακριβώσει τη δυναμική του πληθυσμού της Καφέ Αρκούδας, να αυξήσει την έκταση της περιοχής εμφάνισής της και να ελαχιστοποιήσει τις συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις με τους τοπικούς κτηνοτρόφους, αγρότες και μελισσοκόμους.

 


 

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την δράση του έργου.

 

Ολες οι πληροφορίες για το υπό εξέλιξη έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.foropenforests.org

Προβληματισμοί ...

Αυτός που γράφει "ακόμα πιο νόστιμο", στη συσκευασία των Friskies, πώς είναι τόσο σίγουρος;

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account