Οι «αγώνες ορεινού τρεξίματος» ΔΕΝ αποτελούν δραστηριότητα ήπιου τουρισμού!

-

    Μετά από μακροχρόνια "διαμάχη" μεταξύ γνωστού οργανωτή αγώνων ορεινού τρεξίματος και του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ο δεύτερος επιδιιώκει με επίσημα έγγραφα, τον απίστευτο χαρακτηρισμό «αγώνων ορεινού τρεξίματος» ως δραστηριότητα ΜΗ ΗΠΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ !!!

     Οπως διαβάζουμε στην Διαύγεια ΑΔΑ: 6ΔΗΨ4653Π8-ΒΡ3  (έγγραφο με ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 159205/1845 ΑΘΗΝΑ 21/7/2017) το Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών & Δασικής Αναψυχής, του ΥΠΕΝ εξέδωσε γνωμοδότηση με ΘΕΜΑ: Αγώνες ορεινού τρεξίματος και παρεμφερείς μαζικές δραστηριότητες σε δασικές προστατευόμενες και μη περιοχές.  Μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής (απίστευτα):

    Οι αγώνες ορεινού τρεξίματος δεν αποτελούν δραστηριότητα ήπιου τουρισμού, καθώς τέτοιου είδους αγώνες συγκεντρώνουν ως γνωστών μεγάλα πλήθη ανθρώπων, τόσο αθλητών όσο και θεατών, εθελοντών κ.α. που κάνουν αλόγιστη χρήση των υφιστάμενων υποδομών προκαλώντας -αν όχι καταστροφή- σίγουρα επιβάρυνση στη βλάστηση διαφοροποιώντας τη σύνθεσή της, προκαλώντας συμπίεση του εδάφους, αύξηση της διάβρωσης και όχληση της πανίδας.  Πέραν των ανωτέρω, η μαζική πρόσβαση και ο συνωστισμός σε τέτοια περιβάλλοντα, όπως αυτά των ορεινών όγκων της χώρας, εγκυμονούν κινδύνους ασφάλειας για τον κόσμο.

 

    Ο Offroader.gr θεωρεί εντελώς απαράδεκτα - απίστευτα όσα αναφέρονται στο έγγραφο, τόσο που δεν χρήζουν καν σοβαρού σχολιασμού.  Το μόνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι το σχόλιο από το Facebook που με μια φράση του τα λέει όλα!!!

Να απαγορευτούν και τα κοπάδια στα βουνά.
Τα πρόβατα συμπιέζουν τα εδάφη (και τα μονοπάτια), καταστρέφουν την βλάστηση και γεμίζουν κουτσουλιές τους δρυμούς.
Μέγα αίσχος !

Προβληματισμοί ...

Tι θα γίνει, τελικά, με το νέφος; H κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχετε ακούσει, τελευταία, τα πουλιά; Δεν κελαηδάνε... Βήχουνε!

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account