ΔιαΝΕΟσις: Νatura 2000 - Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

-

    To 27% της χερσαίας και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της Ελλάδας είναι χαρακτηρισμένες ως προστατευόμενες περιοχές, ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

  Αν και η προστασία αυτών των περιοχών έχει αποδεδειγμένα πολλαπλές θετικές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και έχει βοηθήσει στην επιβίωση μερικών από τα πιο εκπληκτικά οικοσυστήματα του κόσμου, στη χώρα μας η πλειοψηφία των περιοχών αυτών παραμένουν παραμελημένες και ανεκμετάλλευτες.

    Γιατί συμβαίνει αυτό;  Τι μπορεί να γίνει για την καλύτερη προστασία και αξιοποίηση των περιοχών αυτών;

    Η διαΝΕΟσις ανέθεσε σε μια επταμελή ομάδα ειδικών με συντονιστή τον Επίκ. Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κώστα Τριάντη την εκπόνηση μια ολοκληρωμένης μελέτης, η οποία αποτυπώνει το πρόβλημα, παρουσιάζει συγκεκριμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και καταλήγει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση, την προστασία και την αξιοποίησή των προστατευόμενων περιοχών της χώρας.  Κυρίως, όμως, η έρευνα καταγράφει για πρώτη φορά τα δυνητικά οφέλη για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή αυτών των προτάσεων, τα οποία είναι θεαματικά.

Τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε από την αξιοποίησή τους;

    Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ερευνητών της διαΝΕΟσις, αν ένα 40% των περιοχών Natura 2000 της χώρας, αναδεικνύονταν και αξιοποιούνταν, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εξασφαλίζει:

  • €2 δισ. επιπλέον έσοδα τον χρόνο
  • 15.000 θέσεις εργασίας

Mπορείτε να διαβάσετε την πλήρη μελέτη των ερευνητών: εδώ

Πηγή: ΔιαΝΕΟσιςιαΝΕΟσις

Προβληματισμοί ...

Γιατί τα λένε meeting αφού όσοι συμμετέχουν γνωρίζονται ήδη;

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account