Τραγικό: υπογράφηκε η άλωση των Ανατολικών Αγράφων !

AgrafaAiolika

    Μια ιστορική περιοχή και οροσειρά που ούτε οι Τούρκοι κατάφεραν να δαμάσουν για 400 χρόνια, έρχεται σήμερα, 16 Απριλίου 2018, το Ελληνικό Κράτος να την αλώσει ανεπανόρθωτα ...

    Οπως διαβάζουμε, δόθηκαν από το ΥΠΕΝ δύο ακόμα άδειες για δύο αιολικά πάρκα ισχύος 46 και 40 μεγαβάτ, στα Ανατολικά Αγραφα, πάνω σε βουνοκορφές πραγματικά ανεκτίμητης αξίας, «βιάζοντας» το τοπίο και τη φύση.  Λες και δεν υπάρχουν άλλα αιολικώς αξιοποιήσιμα μέρη στην χώρα μας με λιγότερες τουλάχιστον επιπτώσεις!

    Η κατάληψη των βουνών μας δεν αφορά μονάχα τις 40 προγραμματισμένες ανεμογεννήτριες αλλά και δίκτυο μεταφοράς της ενέργειας, την διάνοιξη νέων ορεινών δρόμων, τα έργα διασύνδεσης, την εγκατάσταση υποσταθμών κ.λπ.  Ας τα δούμε αναλυτικότερα.

«Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι»

    Το πρώτο έργο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», έχει ισχύ 46 MW, και θα εγκατασταθεί στη θέση «Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι», Δήμου Αγράφων, Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εκτύπωση
Εκτύπωση
Εκτύπωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση «Γραμμένη - Τούρλα - Καρνόπι» του Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.  Το έργο αποτελείται από είκοσι (20) ανεμογεννήτριες (Α/Γ) ισχύος 2,3 MW εκάστη, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 46 MW.

    Εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας θα κατασκευαστούν τα έργα διασύνδεσης του αιολικού πάρκου προς την υφιστάμενη γραμμή υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. «ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΛΑΜΙΑ» πλησίον του ΥΗΣ Πλαστήρα.  Για την διασύνδεση του αιολικού πάρκου με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα κατασκευαστούν:

    Εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (Μ.Τ.) μήκους 6,2 χλμ. αναρτημένη σε πυλώνες υψηλής τάσης, από το κέντρο ελέγχου του αιολικού πάρκου μέχρι τον υποσταθμό ανύψωσης (Υ/Σ).

    Το σύνολο της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης χωροθετείται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) με κωδικό  SPA GR 2430002-ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ.

    Για την πρόσβαση προς τη θέση των πυλώνων θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων οδών συνολικού μήκους 8,8 χλμ.

    Υποσταθμό Ανύψωσης (Υ/Σ) υψηλής τάσης (Υ.Τ.) 20-33/150 KV, που θα κατασκευαστεί στη θέση “Παλούκια” εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας και του Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας, στα όρια της.  Πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο 170 m², ενώ για λόγους ασφαλείας πρόκειται να περιφραχθεί έκταση 15 στρεμμάτων, στα όρια της περιοχής SPAGR 2430002:ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ.

    Εναέρια γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150 KV, μήκους 17 χλμ., η οποία θα διέρχεται βόρεια του οικισμού Ανθηρό και δυτικά των οικισμών Καστανιά και Πορτίτσα, όπου τελικά και θα συνδέεται με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς Υ.Τ. της Δ.Ε.Η. «ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΛΑΜΙΑ».

    Τμήμα της γραμμής μεταφοράς Υψηλής Τάσης μήκους 3,8 χλμ. περίπου, διέρχεται μέσω του Τοπίου Ιδιαίτερου  Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) της Περιοχής Λίμνης Πλαστήρα με κωδικό τόπου ΑΤ30110009.

    Για την πρόσβαση προς τη θέση των πυλώνων θα απαιτηθεί η διάνοιξη οδοποιίας συνολικού μήκους 14 χλμ. που θα κατασκευαστεί εντός των ορίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του Δήμου Καρδίτσας στο Νομό Καρδίτσας.

-

«Μιχός - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα»

    Το δεύτερο αιολικό πάρκο ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΠΟΥΝΕΝΤΗΣ Α.Ε.Ε.», έχει ισχύ 40 MW και θα εγκατασταθεί στη θέση «Μιχός – Βοϊδολίβαδο - Απέλινα», του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Εκτύπωση
Εκτύπωση
Εκτύπωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

    Το έργο αφορά στην εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη Θέση «Μιχός - Βοϊδολίβαδο - Απέλινα» του Δήμου Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.  Το έργο αποτελείται από είκοσι (20) ανεμογεννήτριες (Α/Γ), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 40 MW.

    Εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας θα κατασκευαστούν τα έργα διασύνδεσης του αιολικού πάρκου προς την υφιστάμενη γραμμή υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η. «ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΛΑΜΙΑ» πλησίον του ΥΗΣ Πλαστήρα.  Για την διασύνδεση του αιολικού πάρκου με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα κατασκευαστούν:

    Εναέρια γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης (Μ.Τ.) μήκους 6,5 χλμ., αναρτημένη σε πυλώνες υψηλής τάσης, από το κέντρο ελέγχου του αιολικού πάρκου μέχρι τον υποσταθμό  ανύψωσης (Υ/Σ)20-33/150 KV.

    Τμήμα του αγωγού μήκους 4,5 χλμ. περίπου πρόκειται να κατασκευαστεί εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας.  Το σύνολο της γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης χωροθετείται εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA) με κωδικό SPA GR 2430002-ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ.

    Για την πρόσβαση προς τη θέση των πυλώνων θα απαιτηθεί η διάνοιξη νέων οδών συνολικού μήκους 11,4 χλμ., εκ των οποίων τα 3,7 χλμ. θα κατασκευαστούν εντός των ορίων του Δήμου Αγράφων του Νομού Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα 7,7 χλμ. θα κατασκευαστούν εντός των ορίου του Δήμου Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας.

    Υποσταθμό Ανύψωσης (Υ/Σ) υψηλής τάσης (Υ.Τ.) 20-33/150 KV, που θα κατασκευαστεί στη θέση “Παλούκια” εντός των ορίων του Νομού Καρδίτσας και του Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας, στα όρια της.  Πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο 170 m², ενώ για λόγους ασφαλείας πρόκειται να περιφραχθεί έκταση 15 στρεμμάτων, στα όρια της περιοχής SPAGR 2430002:ΟΡΗ ΑΓΡΑΦΑ.

    Εναέρια γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) 150 KV, μήκους 17 χλμ., η οποία θα διέρχεται βόρεια του οικισμού Ανθηρό και δυτικά των οικισμών Καστανιά και Πορτίτσα, όπου τελικά και θα συνδέεται με την υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς Υ.Τ. της Δ.Ε.Η. «ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ - ΛΑΜΙΑ».

    Τμήμα της γραμμής μεταφοράς Υψηλής Τάσης μήκους 3,8 χλμ. περίπου, διέρχεται μέσω του Τοπίου Ιδιαίτερου  Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ) της Περιοχής Λίμνης Πλαστήρα με κωδικό τόπου ΑΤ30110009.

    Για την πρόσβαση προς τη θέση των πυλώνων θα απαιτηθεί η διάνοιξη οδοποιίας συνολικού μήκους 14 χλμ. που θα κατασκευαστεί εντός των ορίων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και του Δήμου Καρδίτσας στο Νομό Καρδίτσας.

 

Στην συνέχεια, παραθέτουμε μερικές «ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» από Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας που ενέκρινε τις περιβαλλοντικές μελέτες:

    «Σε ότι αφορά την διασύνδεση του πάρκου με την υφιστάμενη γραμμή Υ.Τ. ΔΕΗ δεν εξετάζεται η περίπτωση υπόγειου δικτύου που θεωρούμε ότι θα είχε μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και ιδίως:

  • Στην αλλοίωση του τοπίου της περιοχής από την εγκατάσταση των πυλώνων και των γραμμών, ιδιαίτερα στο τμήμα που προσεγγίζει την περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα η οποία αποτελεί υψηλής ποιότητας τουριστικό προορισμό και στο τμήμα που διέρχεται μέσα από το χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους (ΤΙΦΚ).
  • Στην αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος ή άλλης αστοχίας στην περιοχή διέλευσης των αγωγών.
  • Στις επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από την επίδραση του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου Χαμηλής συχνότητας που δημιουργείται στις γραμμές υψηλής τάσης, παρά το γεγονός ότι αυτές δεν διέρχονται μέσα από οικισμούς ή κατοικημένες περιοχές.»

 

     Σε καμμιία άλλη αναπτυγμένη Ευρωπαϊκή Χώρα δεν θα σκεφτόταν κάποιος να διαπράξει τέτοιο Εθνικό έγκλημα.  Βλέπει κάποιος τέτοια εκτρώματα στις Αλπεις, στα Πυρηναία ή άλλες αντίστοιχες οροσειρές;  Εμείς, αφήνουμε την απόφαση του Ελληνικού Κράτους για αδειοδότηση των αιολικών πάρκων στην κρίση σας...

 

Υ.Γ.:  μετά μας φταίνε οι «τζιπάδες» που «χαλάνε» την φύση ...

-

-

-

Πηγές: energypress.gr, ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 64ΘΘ4653Π8-ΩΛΗ, ΩΦ7Ι4653Π8-77Π, 45Ψ47ΛΡ-ΘΔΥ, 45Ψ47ΛΡ-ΘΔΥ), 4x4ekdromes.gr  κ.α.

Προβληματισμοί ...

Αναπολώ την εποχή που χρωστούσα μόνο μαθήματα.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account