Ελεύθερη και Δωρεάν διάθεση Ορθοφωτοχαρτών Αττικής υψηλής ανάλυσης

Διατίθενται δωρεάν σε όλους, από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, ορθοφωτοχάρτες του ανατολικού τμήματος της Αττικής.  Η σειρά θα καλύψει το τμήμα Στερεάς Ελλάδας και της Ν. Σαλαμίνας.  Στους επόμενους 3 μήνες ο ΟΚΧΕ στοχεύει στην ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για όλους.

Οπως σας είχαμε ενημερώσει παλιότερα, στις 19 Ιανουαρίου 2012, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, έλαβε απόφαση σταθμό σχετικά με τη διάθεση και την περαιτέρω χρήση των γεωχωρικών δεδομένων του Οργανισμού.  Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, διατίθενται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους και για κάθε τύπο χρήσης οι νέοι ορθοφωτοχάρτες του ΟΚΧΕ, οι οποίοι καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Το έργο αφορά στην κάλυψη του Τμήματος της Στερεάς Ελλάδας και της Νήσου Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής.  Η συνολική έκταση, επιφανείας 3018 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καλύπτεται από αεροφωτογραφίες λήψης του 2010, με χωρική ανάλυση 0,25μ., σε πινακίδες ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:2.500.  Συνολικά πρόκειται να παραχθούν 1168 πινακίδες, ενώ έχουν ήδη παραχθεί 577 πινακίδες που καλύπτουν το Ανατολικό τμήμα της Αττικής και οι οποίες θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμες από το δικτυακό τόπο geodata.gov.gr.


Τα δεδομένα διατίθενται με τους όρους της Ανοικτής Άδειας Χρήσης Δημόσιας Γεωχωρικής Πληροφορίας (Έκδοση 1.0).

Τα ψηφιακά αρχεία των ορθοεικόνων είναι τύπου JPEG2000 με ενσωματωμένη τη γεωαναφορά και η ονομασία τους στηρίζεται στη διανομή πινακίδων 1:500 ΕΓΣΑ '87 για λόγους καλύτερης διαχείρισης των αρχείων.  Για κάθε πινακίδα 1:2500 ΕΓΣΑ ’87 έχει δημιουργηθεί ένας φάκελος με το όνομα της πινακίδας, μέσα στον οποίο περιέχονται τα αντίστοιχα ψηφιακά αρχεία των ορθοεικόνων διανομής 1:500.  Στις διαβαθμισμένες περιοχές τα συγκεκριμένα ψηφιακά αρχεία των ορθοεικόνων εμφανίζονται μαύρα.

Λήψη των αρχείων

Η διάθεση των ορθοεικόνων γίνεται μέσω FTP από: εδώ

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι: guest Μπορείτε να αντιγράψετε την παραπάνω FTP διεύθυνση σε έναν φυλλομετρητή ιστοσελίδων (web browser) και να κάνετε λήψη των αρχείων.  Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, κυρίως αν πρόκειται να κάνετε λήψη περισσότερων του ενός αρχείου, προτείνεται να χρησιμοποιήσετε ένα δωρεάν πρόγραμμα πελάτη για FTP (π.χ. Filezilla) και να συνδεθείτε δίνοντας τα παραπάνω στοιχεία.

Αναζήτηση πινακίδων

Για να επιλέξετε μέρος της σειράς συνόλων δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διανομή 1:2500 των πινακίδων που είναι διαθέσιμη σε shapefile, kml και gml (AtticaOrtho2010_2500).  Στα αρχεία περιλαμβάνονται τα πολύγωνα όλων των πινακίδων διανομής 1:2500 που θα αποτελέσουν την ολοκληρωμένη σειρά συνόλων δεδομένων (1169 πινακίδες).  Το πεδίο 'Name' του πίνακα περιγραφικών χαρακτηριστικών (attribute table) περιέχει το όνομα του αντίστοιχου φακέλου και το πεδίο 'tile_done' περιέχει τις πινακίδες που είναι προς το παρόν διαθέσιμες (τιμή πεδίου '1').  Σε μορφή shapefile, gml & kml διατίθεται και η διανομή 1:500 ΕΓΣΑ ’87 με τις διαθέσιμες πινακίδες (AtticaOrtho2010_500).  Το πεδίο 'code_500' περιέχει το όνομα της διαθέσιμης πινακίδας, το πεδίο 'code_2500' το αντίστοιχο όνομα του φακέλου που τα περιέχει (αντίστοιχη πινακίδα διανομής 1:2500) και στο πεδίο 'no_data' θα βρείτε την πληροφορία του αν η πινακίδα είναι διαβαθμισμένη (τιμή πεδίου '1').

Τα αρχεία βρίσκονται στις θέσεις:

  • Shapefile (ΕΓΣΑ87)  \Attica_Orthophotos_2010\Overviews\shapefile\
  • KML (WGS84)  \Attica_Orthophotos_2010\Overviews\kml\
  • GML (ΕΓΣΑ87) \Attica_Orthophotos_2010\Overviews\gml\

Επίσης είναι διαθέσιμος και ένας χάρτης σε μορφή PDF με τη διανομή κλίμακας 1:2500 των ορθοφωτοχαρτών και την ονομασία των αντίστοιχων φακέλων, τις ορθοεικόνες που έχουν παραχθεί, τις πινακίδες που πρόκειται να παραχθούν, τα όρια των Δήμων Καλλικράτη και ονόματα οικισμών.

Μεταδεδομένα

Τα μεταδεδομένα της σειράς ορθοφωτοχαρτών βρίσκονται στη θέση:  \Attica_Orthophotos_2010\Metadata\30bc839e.xml

Τα μεταδεδομένα της διανομής 1:500 βρίσκονται στη θέση: \Attica_Orthophotos_2010\Metadata\2d002ff2.xml

Τα μεταδεδομένα της διανομής 1:2500 βρίσκονται στη θέση: \Attica_Orthophotos_2010\Metadata\6b09501a-e91e-413d-84be-81e1b19b70f9.xml

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αναφέρονται στο αρχείο: \Attica_Orthophotos_2010\Docs\ Technical_documentation.doc

Ψηφιακές υπογραφές

Το αρχείο “orthos.md5” περιέχει τις ψηφιακές υπογραφές των αρχείων *.jp2.  Κατεβάζοντας ένα πρόγραμμα ελέγχου ψηφιακών υπογραφών, όπως για παράδειγμα το QuickSFV (http://www.quicksfv.org/), μπορείτε να ελέγξετε την αρτιότητα των δεδομένων (ότι δηλαδή το αρχείο κατέβηκε από το server σωστά).

Το αρχείο των ψηφιακών υπογραφών βρίσκεται στη θέση: \Attica_Orthophotos_2010\Orthos\orthos.md5

Προβληματισμοί ...

Είμαστε η γενιά που πρόλαβε τα καλοριφέρ αναμμένα.

κάποιος είπε
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account